cover

Download Songs Ht Thích Thanh Từ Giải Thích Tường Tận Cắt Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh only for review course, Buy Cassette or CD / VCD original from the album Ht Thích Thanh Từ Giải Thích Tường Tận Cắt Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh or use Personal Tone / I-RING / Ring Back Tone in recognition that they can still work to create other new songs. DMCA Removal Requests Send to [email protected]
Download Full Album songs For Android Ht Thích Thanh Từ Giải Thích Tường Tận Cắt Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh Fast Download

Title : HT. Thích Thanh Từ - Giải Thích Tường Tận Cắt Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh
Description : Mời quý vị cùng lắng lòng nghe Sư Ông Thích Thanh Từ Giải Thích Tường Tận Kinh Bát Nhã Tâm Kinh
---------------
Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha.
---------------
☞ Xem thêm ◢◤ Sư Ông Giảng Kinh Kim Cang : https://goo.gl/ex2ZdK
☞ Những Bài Pháp Hay Nhất của Sư Ông Thích Thanh Từ : https://goo.gl/FuKxxF
☞ Nhạc Ngồi Thiền ☯ Yoga - Ngủ Ngon - Nhạc thiền Phật Giáo hay Nhất : https://goo.gl/HGZvGb

☞ Kết nối Facebook: /thinhphapam/
☞ Ghé thăm website Thính Pháp Âm : http://thinhphapam.com

──────────────────────────────────────
Chúc bạn có những giờ nghe pháp an vui...
● Nếu bạn thấy các nội dung bài pháp này là hữu dụng cho mình hoặc là những bạn bè của mình những người quan tâm đến Phật Pháp thì hãy nhớ Like và Chia Sẻ về web của các bạn.

☞ Ủng hộ Channel "THÍNH PHÁP ÂM" bằng cách Subscribe(Đăng Ký) /channel/UCclqBkBv-3vyd8HQ8wKn95Q?sub_confirmation=1 đây thực là sự khích lệ lớn đối với An lạc từng bước chân, Peace Is Every Step trên con đường tu học và Chia Sẻ Phật Pháp _/|\_
Download as MP3 | Download as MP4 | Fast Download